Nieuws

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  (21-05-2018)

  Iedereen die voor het schooljaar 2018/2019 gebruik wil maken van leerlingenvervoer, vult vóór 15 juni 2018 het aanvraagformulier in.

 • Organisaties in de Verbinding

  (20-05-2018)

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze keer aan het woord: jeugdarts Annette Zwetsloot en jeugdverpleegkundigen Simone Smeele van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ is onderdeel van de GGD (GemeentelijkeGezondheidsDienst).

 • Uitnodiging: verenigingen samen naar de toekomst

  (19-05-2018)

  Het Verenigingsloket van de gemeente houdt een inspiratiebijeenkomst voor bestuurders van verenigingen op maandag 11 juni en op dinsdag 19 juni. Tijdens deze bijeenkomst stellen de medewerkers van het Verenigingsloket zich voor en gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze verenigingen. Daarnaast geeft Berend Rubingh een indrukwekkende lezing.

 • Laag inkomen en onverwachte noodzakelijke kosten?

  (18-05-2018)

  Heeft u een laag inkomen en moet u door onverwachte persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten maken? Kunt u deze kosten niet betalen en kunt u nergens anders terecht voor een vergoeding van deze kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.

 • Nieuw plan voor nautisch- en vaarwegbeheer

  (17-05-2018)

  De gemeente beheert de vaarwegen in het Nieuwkoopse en Langeraarse Plassengebied. Wij hebben een nieuw beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer gemaakt. Dit leggen we aan de raad voor om vast te stellen.

 • Jonge rijbewijsbezitters opgelet!

  (14-05-2018)

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem organiseren 2 juni 2018 gezamenlijk The DriveXperience. Dit is een gratis praktijkdag in Alphen aan den Rijn voor jonge autorijders t/m 24 jaar die maximaal 2 jaar hun rijbewijs bezitten. Rijschool Rijnland uit Ter Aar stelt deze dag gratis auto’s beschikbaar. Je hoeft dus zelf geen auto mee te brengen.

 • Volop inspiratie op duurzaam-nieuwkoop.nl

  (12-05-2018)

  U heeft er ongetwijfeld over gehoord: de energietransitie. De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld energie van zon, wind of water.

 • Rugstreeppad en bouwen

  (11-05-2018)

  In de gemeente leven op diverse plaatsen rugstreeppadden. De rugstreeppad is een beschermde diersoort, het dier, maar ook de leefomgeving mag niet worden aangetast. Voor de start van woningbouw worden de padden uit het gebied zo nodig gevangen en verplaatst naar een andere plek.

 • Wethouder aan de slag met Intratuin dossier

  (09-05-2018)

  De verkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe wethouders zijn gestart. Wethouder Antoinette Ingwersen is onder andere verantwoordelijk voor het Intratuin dossier, dat gaat over de ontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar.

 • Stichting Leergeld sinds 1 april actief

  (07-05-2018)

  De gemeente Nieuwkoop werkt al een aantal jaar samen met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. (per 1 april samen gegaan in het Jeugdfonds Sport en Cultuur). Sinds 1 april werken we ook samen met de Stichting Leergeld. Hiermee willen wij de kansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op gebied van onderwijs, cultuur en sport verder vergroten. 

 • Plan de Verwondering: Noordereiland

  (06-05-2018)

  Het Noordereiland is een van de eilanden van “De Verwondering” in Nieuwveen. Op dit eiland komen vrije bouwkavels. Het oorspronkelijke plan voor dit eiland is recent aangepast, zodat de kavels op het eiland goed aansluiten bij de woonwensen van deze tijd.

 • Hoe staat het met het IKC-en sporthal Ter Aar?

  (04-05-2018)

  Architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam startte in januari het ontwerpproces voor het gebouw. In nauw overleg met de scholen, kinderopvang, bibliotheek, CJG en omwonenden wordt er druk geschetst en gerekend.

 • De gemeente en de AVG  

  (03-05-2018)

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die nieuwe regels gelden natuurlijk ook voor gemeenten. Wij zijn dan ook druk bezig om voor 25 mei aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving te voldoen.  

 • Is uw vereniging al klaar voor de AVG?

  (17-04-2018)

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels gelden ook voor verengingen. Dat is best ingewikkeld voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang om hier  als vereniging mee aan de slag te gaan. Als bestuur van een vereniging ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels en de boetes zijn hoog als je dit niet doet.

 • Vragen en antwoorden over de ontwikkelingen nabij Intratuin Ter Aar

  (26-03-2018)

  Op donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over het onderwerp ‘detailhandelbestemming achter de Intratuin’. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Archief
Top