Nieuws

 • Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen

  (23-11-2017)

  De Woonzorgzone Nieuwveen die Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wilde realiseren op de centrumlocatie A.H.Kooistrastraat is eerder niet doorgegaan. Daarom wil WSN nu graag samen met de geïnteresseerden tot een nieuw passend plan voor deze locatie komen.

 • Noodfonds voor alle Nieuwkopers

  (22-11-2017)

  Het is niet makkelijk van een minimum inkomen of van een uitkering rond te komen. Steeds vaker komt het voor dat mensen niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitgaven te doen. De overheid heeft wetten en regelingen om mensen met financiële problemen te helpen. Toch kan het gebeuren dat deze regelingen geen of onvoldoende oplossing bieden. Voor dit soort situaties hebben de gezamenlijke kerken in Nieuwkoop het initiatief genomen om een noodfonds op te richten: Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. (Omzien Naar Elkaar).

 • Nieuwe naam werkbedrijf: Rijnvicus

  (21-11-2017)

  Vanaf 1 januari is er een nieuw werkbedrijf dat mensen ontwikkelt naar werk. Rijnvicus is de nieuwe naam van het werkbedrijf. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnvicus is een zelfstandige afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, die de werkzaamheden ook uitvoert voor de gemeente Nieuwkoop.

 • Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten?

  (21-11-2017)

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Voor alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen, namelijk de AV-standaard en de AV-top. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!   

 • Wethouder Platen lanceert website Omgevingswet

  (20-11-2017)

  De omgevingswet komt er aan. Deze bundelt alle wetgeving* en regels voor een veilige en fysieke leefomgeving. De nieuwe wet biedt meer ruimte aan de gemeente om keuzes te maken, en ruimte aan inwoners, ondernemers en andere partijen voor ideeën en initiatieven.

 • Puntjes op de i op de Aardamseweg

  (16-11-2017)

  Vanaf 20 november keert aannemer Bunnik Groep weer even terug op de Aardamseweg in Ter Aar. Op de kruising Aardamseweg/Vosholstraat/Essenlaan worden een aantal aanpassingen gedaan:

 • Architect voor IKC Ter Aar bekend

  (16-11-2017)

  De partners van het IKC Ter Aar (scholen, kinderopvang, CJG, bibliotheek en gemeente) hebben een architect gekozen om het gebouw te ontwerpen. Na een uitgebreide architectenselectie kwam architect De Zwarte Hond als beste naar voren.

 • Gladheidsbestrijding

  (16-11-2017)

  Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hier inzien of bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. Uw inbreng betrekken we bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.

 • Kunst leeft; ook bij Nieuwkoopse jeugd

  (14-11-2017)

  Onze mooie gemeente staat onder andere bekend om haar vele kunstenaars. Kunst leeft, ook bij de Nieuwkoopse jeugd. Dat blijkt uit het leuke kunstproject voor de jeugd van Stichting Kunstpromotie Groene Hart.

 • Wat is individuele bijzondere bijstand?

  (10-11-2017)

  Heeft u een laag inkomen en maakt u onverwacht door bijzondere omstandigheden extra kosten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.

 • Begroting 2018 online

  (10-11-2017)

  De vastgestelde begroting 2018 is vanaf nu ook online te bekijken. Op deze website kunnen inwoners de begroting inzien en makkelijk zoeken naar verschillende onderwerpen. De programma’s zijn snel aanklikbaar en ook de “begroting in een oogopslag” staat erop.

 • Nieuwkoop Nieuws Duurzaamheidsspecial

  (07-11-2017)

  Tijdens de maand van de duurzaamheid bieden wij u, samen met onze partners, tips informatie en inspirerende verhalen om uw woning te verduurzamen. U kunt zich laten inspireren door andere woningeigenaren tijdens de Duurzame huizenroute of tijdens de informatiebijeenkomsten ‘wijkgerichte aanpak’. Elke tip en elke maatregel is er één – met elkaar krijgen we het voor elkaar! U doet toch ook mee?

 • Sloop schoolpand Diamant – zuid (voormalige Zevenhof)

  (31-10-2017)

  In november starten de sloopwerkzaamheden van het oude schoolpand Diamant-Zuid in Zevenhoven. Voordat het gebouw echt gesloopt wordt, onderzoeken we het pand op asbesthoudende onderdelen. Bij aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf deze delen voordat het pand echt wordt gesloopt. Direct omwonenden worden hier dan aanvullend over geïnformeerd.

 • Een laag inkomen en toch goed verzekerd!

  (06-10-2017)

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Laatste nieuws bouw extra huurwoningen

  (09-06-2016)

  Binnen de gemeente Nieuwkoop wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in het bouwen van sociale huurwoningen. Hier leest u het laatste nieuws.

Archief
Top