Nieuws

 • Help het wordt heet!

  (20-07-2018)

  Weet u wat u moet doen als de temperaturen hoog oplopen? Bekijk hier onze 5 tips om koel te blijven tijdens de warme dagen.

 • Raad kiest vlekkenplan 3 voor Buytewech-Noord

  (18-07-2018)

  Op 12 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen met de 'Middenvariant' als duurzaamheidsambitie.

 • Voorlopig ontwerp IKC / Sporthal Ter Aar

  (17-07-2018)

  9 juli is het voorlopig ontwerp IKC Sporthal Ter Aar en het concept masterplan openbaar gebied aan inwoners gepresenteerd. De afgelopen maanden is  architectenbureau De Zwarte Hond druk bezig geweest met het ontwerpproces voor het gebouw. 

 • Fout in productieproces reisdocumenten

  (17-07-2018)

  Op 12 juli werd bekend gemaakt dat bij de productie van een aantal reisdocumenten zich een technisch probleem voorgedaan. Iedereen die in de periode van april t/m juni een reisdocument heeft aangevraagd ontvangt bericht van het Ministerie.

 • Leerlingenvervoer

  (12-07-2018)

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of door een grotere afstand naar een school met een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch). 

 • Laat u niet kopiëren!

  (11-07-2018)

  Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, bijvoorbeeld uw werkgever of uw bank. In de praktijk zijn er ook andere partijen die vragen om een kopie. Voorkom identiteitsfraude en verstrek alleen een veilige kopie!

 • Scootmobieldag

  (11-07-2018)

  Op 3 september 2018 houdt het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop voor de 10de keer de scootmobielcursus. De scootmobieldag is in en bij het gemeentehuis, Teylersplein 1 in Nieuwveen. 

 • Financiële stukken 2017 online

  (11-07-2018)

  De website met de jaarstukken over 2017 staat online! Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de raad over wat er dat jaar is bereikt, wat daar voor is gedaan en wat het heeft gekost.

 • Beloon vrijwilligerswerk!

  (09-07-2018)

  In de gemeente Nieuwkoop bestaat de jeugd- en de vrijwilligersprijs. Een prijs waarmee waardering wordt uitgesproken voor al die duizenden vrijwilligers, die steeds maar weer zorgen dat de sociaal-, cultureel en andere maatschappelijke organisaties blijven draaien.

 • Noordse Dorpsweg weer open

  (09-07-2018)

  De Noordse Dorpsweg in Noorden is weer open. De afgelopen maanden is er hard gewerkt en wij zijn trots op het eindresultaat! In samenwerking met Waternet is de dijk en de weg aangepakt.

 • Controle adresgegevens

  (08-07-2018)

  De gemeente Nieuwkoop voert adresonderzoeken uit. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de persoons- en adresgegevens die in de basisregistratie personen (BRP) staan, ook juist zijn. Alle overheidsinstanties gebruiken namelijk deze gegevens. Als de gegevens niet kloppen kan dat grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen, pensioen etc. Toch komt het voor dat iemand op een ander adres woont, dan waar hij of zij ingeschreven staat.

 • Burendag

  (05-07-2018)

  Op 22 september is het weer burendag! Het feest dat u samen met uw buren viert.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (03-07-2018)

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen op 26 april 2019? Dien uw aanvraag uiterlijk 1 augustus 2018 bij de burgemeester in.

 • Veteranendag

  (02-07-2018)

  Vrijdag 29 juni was de jaarlijkse Veteranendag van de gemeente Nieuwkoop. Met deze dag laat de gemeente haar waardering, respect en erkenning blijken voor de veteranen uit onze gemeente. De bijeenkomst werd goed bezocht door veteranen van alle leeftijden.

 • Intratuin locatie

  (19-06-2018)

  Ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar. Ook als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een supermarkt op deze locatie. We hebben dit aangegeven bij de ontwikkelaar. Om de mogelijkheden voor deze locatie goed te onderzoeken, heeft de gemeenteraad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. 

 • 750 jaar Nieuwkoop

  (12-06-2018)

  In 2022 bestaat Nieuwkoop 750 jaar. Dit willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

 • Wateroverlast door (hevige) regen

  (12-06-2018)

  Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens (hevige) buien is het normaal dat het even duurt voordat water weg kan stromen en blijft er soms water en grote plassen staan in de straat. Ongeveer een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. In een groenstrook, park of speelveld kan het langer duren. U hoeft hier geen melding van te doen bij de gemeente. Doe pas een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. Bij gevaar voor mensen of dieren of bij dreigende wateroverlast in uw woning kunt u de brandweer bellen.

Archief
Top