Nieuws

 • Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

  (24-05-2018)

  Sommige planten, zoals de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zorgen voor overlast.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  (21-05-2018)

  Iedereen die voor het schooljaar 2018/2019 gebruik wil maken van leerlingenvervoer, vult vóór 15 juni 2018 het aanvraagformulier in.

 • Organisaties in de Verbinding

  (20-05-2018)

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze keer aan het woord: jeugdarts Annette Zwetsloot en jeugdverpleegkundigen Simone Smeele van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ is onderdeel van de GGD (GemeentelijkeGezondheidsDienst).

 • Uitnodiging: verenigingen samen naar de toekomst

  (19-05-2018)

  Het Verenigingsloket van de gemeente houdt een inspiratiebijeenkomst voor bestuurders van verenigingen op maandag 11 juni en op dinsdag 19 juni. Tijdens deze bijeenkomst stellen de medewerkers van het Verenigingsloket zich voor en gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze verenigingen. Daarnaast geeft Berend Rubingh een indrukwekkende lezing.

 • Laag inkomen en onverwachte noodzakelijke kosten?

  (18-05-2018)

  Heeft u een laag inkomen en moet u door onverwachte persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten maken? Kunt u deze kosten niet betalen en kunt u nergens anders terecht voor een vergoeding van deze kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.

 • Nieuw plan voor nautisch- en vaarwegbeheer

  (17-05-2018)

  De gemeente beheert de vaarwegen in het Nieuwkoopse en Langeraarse Plassengebied. Wij hebben een nieuw beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer gemaakt. Dit leggen we aan de raad voor om vast te stellen.

 • Jonge rijbewijsbezitters opgelet!

  (14-05-2018)

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem organiseren 2 juni 2018 gezamenlijk The DriveXperience. Dit is een gratis praktijkdag in Alphen aan den Rijn voor jonge autorijders t/m 24 jaar die maximaal 2 jaar hun rijbewijs bezitten. Rijschool Rijnland uit Ter Aar stelt deze dag gratis auto’s beschikbaar. Je hoeft dus zelf geen auto mee te brengen.

 • Volop inspiratie op duurzaam-nieuwkoop.nl

  (12-05-2018)

  U heeft er ongetwijfeld over gehoord: de energietransitie. De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld energie van zon, wind of water.

 • Rugstreeppad en bouwen

  (11-05-2018)

  In de gemeente leven op diverse plaatsen rugstreeppadden. De rugstreeppad is een beschermde diersoort, het dier, maar ook de leefomgeving mag niet worden aangetast. Voor de start van woningbouw worden de padden uit het gebied zo nodig gevangen en verplaatst naar een andere plek.

 • Stichting Leergeld sinds 1 april actief

  (07-05-2018)

  De gemeente Nieuwkoop werkt al een aantal jaar samen met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. (per 1 april samen gegaan in het Jeugdfonds Sport en Cultuur). Sinds 1 april werken we ook samen met de Stichting Leergeld. Hiermee willen wij de kansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op gebied van onderwijs, cultuur en sport verder vergroten. 

 • De gemeente en de AVG  

  (03-05-2018)

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die nieuwe regels gelden natuurlijk ook voor gemeenten. Wij zijn dan ook druk bezig om voor 25 mei aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving te voldoen.  

 • Vragen en antwoorden over de ontwikkelingen nabij Intratuin Ter Aar

  (26-03-2018)

  Op donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over het onderwerp ‘detailhandelbestemming achter de Intratuin’. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Archief
Top