Nieuws

 • Ruimen graven algemene begraafplaats in Ter Aar

  (18-01-2019)

  Woensdag 23 januari 2019 start de ruiming van 22 graven op de algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar. Dit zijn algemene graven, waarvoor een grafrust geldt van minimaal tien jaar. De begravingen van de graven die geruimd worden, hebben plaatsgevonden tussen 1997 en 2006. We halen de graven weg om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne

  (18-01-2019)
 • Interview vrijwilliger Servicepluspunt

  (17-01-2019)

  Binnen onze gemeente hebben we twee Servicepluspunten, in Ter Aar en Nieuwkoop. Hier kunt u terecht voor hulp bij het invullen van formulieren en informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De vrijwilligers helpen u graag en beantwoorden uw vragen.

 • Debat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

  (14-01-2019)

  Op donderdag 17 januari 2019 is er een interpellatiedebat over 'Ter Aar, detailhandel in beweging' in een extra besluitvormende raadsvergadering om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Paradijsweg westzijde

  (14-01-2019)

  Op dinsdag 22 januari houden we een informatieavond om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Paradijsweg westzijde’ aan u te presenteren.

 • Verkiezingen 2019

  (14-01-2019)

  De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap zijn op 20 maart 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nieuwkoopstemt.nl.

 • Schulden? Vraag gemeente advies!

  (13-01-2019)

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente. 

 • Autismecafé

  (12-01-2019)

  Op woensdag 30 januari is er in de Bun in Noorden weer een Autismecafé. Tijdens het eerste deel van deze avond wordt het ‘complimentenspel’ gepresenteerd.

 • Stembureauleden en tellers gezocht!

  (11-01-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen plaats en op donderdag 23 mei 2019 verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen op een stembureau in de gemeente Nieuwkoop, na afloop willen helpen met het tellen van de stemmen of de volgende dag plaats plaats willen nemen in het gemeentelijke stembureau (experiment).

 • Bouwwerkzaamheden achter Intratuinlocatie

  (11-01-2019)

  De ontwikkelaar Ten Brinke Bouw is in week 2 begonnen met heiwerkzaamheden voor de bouw van een pand op de locatie achter de Intratuin.

 • Inloop IKC Sporthal Ter Aar

  (10-01-2019)

  Voor het IKC met sporthal in Ter Aar werken we momenteel aan het ontwerp van het gebouw en de ruimte rondom het gebouw. Graag laten we beide ontwerpen aan u zien tijdens een inloopmiddag/avond. 

 • Afvalvrije school van start

  (09-01-2019)

  Vijfentwintig basisscholen in de regio hebben zich dit schooljaar aangemeld voor het project AFVALVRIJE SCHOOL.

 • Schade oud en nieuw

  (08-01-2019)

  Met oud en nieuw is er voor € 32.500,- schade aangericht in de gemeente. Een grote kostenpost zijn vernielde straatkolken. Geliefd om op te blazen vanwege de doffe klap, vervolgens storten de straatkolken onder de grond langzaam in. In Nieuwveen ontstond afgelopen jaarwisseling hierdoor zelfs een gevaarlijk gaslek.

 • Duurzame energie opwekken doen we samen, doet u mee?

  (08-01-2019)

  Wilt u graag duurzame energie opwekken met zonnepanelen maar is uw eigen dak daar niet geschikt voor? Dan kunt u nu deelnemen aan een postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. 

 • Het sportsucces van 2018

  (03-01-2019)

  Dit jaar waren er maar liefst vier wereldkampioenen aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie.

 • Tarieven regiotaxi 2019

  (03-01-2019)

  In 2019 zijn er wijzigingen in de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief.  

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

  (03-01-2019)

  Op woensdag 2 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst  in het gemeentehuis in Nieuwveen. Ook dit jaar werd de bijeenkomst druk bezocht.

 • Kerstbomeninzameling

  (27-12-2018)

  Woensdag 9 januari kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden. Zij krijgen € 0,50 per kerstboom.

 • College presenteert resultaten onderzoek scenario’s detailhandel Ter Aar aan raad

  (19-12-2018)

  Het college presenteerde 18 december aan de raad de resultaten van de onderzoeken voor een mogelijke vestiging van de Vomar supermarkt in Ter Aar. De onderzoeken betroffen een gedetailleerdere uitwerking van twee scenario’s C en D. Dit deed het college in opdracht van de gemeenteraad.   

 • Lood in de grond

  (16-12-2018)

  De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood voor in de bodem. Bijvoorbeeld door gebruik in verf, maar ook in waterleidingen. Ook is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. 

 • Vragen & antwoorden ontwikkelingen nabij Intratuin en centrumplan Ter Aar

  (21-11-2018)

  Supermarktketen Vomar is van plan een supermarkt te openen in Ter Aar. De ondernemer en de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed zijn in principe van plan om deze winkel, samen met andere winkels, te openen achter de Intratuin. 

 • Rijnland toetst objecten op keringen

  (06-11-2018)

  Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Sluizen, gemalen, molens, ect. worden gecontroleerd op veiligheid. 

 • Slikkendammersluis in Nieuwkoop gestremd

  (07-09-2018)

  Het hoogheemraadschap van Rijnland stremt de Slikkendammersluis in Nieuwkoop vanaf 6 september 18.00 uur voor de pleziervaart.

 • Intratuin locatie

  (19-06-2018)

  Ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar. Ook als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een supermarkt op deze locatie. We hebben dit aangegeven bij de ontwikkelaar. Om de mogelijkheden voor deze locatie goed te onderzoeken, heeft de gemeenteraad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. 

 • Vaarvergunning digitaal aanvragen

  (23-03-2018)

  U heeft een vaarvergunning nodig als u met een motorboot of elektromotorboot op de Nieuwkoopse Plassen vaart. 

Archief
Top