Monumenten

Is uw gebouw aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- en dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over beschermde monumenten verbouwen of slopen op de website: http://www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning-monumenten/

Monumenten in de gemeente

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten kunt u hieronder downloaden. Op de site: www.omdnieuwkoop.nl van het comité Open Monumentendag (ieder tweede weekend van september) vindt u achtergrondinformatie over de monumenten in onze gemeente.

Te downloaden:

Top