Middelweg

Uitbreiding sociale huurwoningen

Om de doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 om extra sociale huurwoningen te bouwen in Ter Aar (Middelweg), Nieuwveen (Teylerspark) en Langeraar (Damstaete). In Middelweg komen zes sociale huurwoningen. Het bestemmingsplan ‘Middelweg’ voor deze zes woningen is op 8 september in werking getreden. U kunt dit plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit betekent dat we binnenkort de locatie gaan voorbereiden op de bouw van de woningen (bouwrijp maken). Hierover worden direct omwonenden nog nader over geïnformeerd. Vervolgens kan Woondiensten Aarwoude de woningen gaan bouwen. Naar verwachting starten zij begin volgend jaar (2018) met de daadwerkelijke bouw. Inmiddels is ook een concept inrichtingsplan opgesteld. In het inrichtingsplan staat beschreven hoe de woonstraat eruit komt te zien, waar de parkeerplaatsen komen te liggen en welke bomen en struiken er in het plan komen te staan.

Top