Mantelzorg

Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg. Een mantelzorger is vaak een belangrijke factor om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, activiteiten te ondernemen en mee blijven doen in de samenleving.

Participe Mantelzorgpunt ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Nieuwkoop. Het Mantelzorgpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies, bijvoorbeeld over aanvullende regelingen die u kunnen ontlasten. Het Mantelzorgpunt biedt vervangende mantelzorg, waardoor u de zorg soms even met een gerust hart uit handen kunt geven. Als u wilt, brengt het Mantelzorgpunt u in contact met lotgenoten, met wie u uw ervaringen kunt delen. Ook organiseert het Mantelzorgpunt informatieve en gezellige bijeenkomsten, die u helpen om in balans te blijven.
Telefoonnummer: 0172 - 427 500
e-mail: mantelzorgpunt@participe.nu
Link: http://www.participealphen.nu/mantelzorgers/mantelzorgpunt_nieuwkoop/

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers maken vaak kosten. Om daarin enigszins tegemoet te komen heeft de gemeente een mogelijkheid om mantelzorgwaardering toe te kennen. Inwoners van de gemeente die mantelzorg ontvangen kunnen één keer per jaar deze mantelzorgwaardering aanvragen. Het bedrag van € 200,- besteedt u aan uw mantelzorger(s).

Onder mantelzorg verstaan we langdurige en onbetaalde zorg voor iemand met een chronische ziekte of beperking. Een mantelzorger kan een familielid zijn, maar ook een vriend of een kennis. Mantelzorg is zorg die bovenop de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar komt, zoals zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen wanneer:

  • u in drie aaneengesloten maanden minimaal acht uur per week mantelzorg ontvangt;
  • u in de gemeente Nieuwkoop woont, uw mantelzorger(s) hoeven niet in de gemeente te wonen.

De mantelzorgwaardering is een individuele Wmo-voorziening. U vraagt de mantelzorgwaardering aan door onderstaand formulier in te vullen. Een medewerker van het Wmo-loket neemt daarna contact met u op om een gesprek met u te plannen.

Top