Land van Koppen

Het Land van Koppen is een woningbouwlocatie in de kern Noorden. In het gebied is ruimte voor circa 50 woningen.

Burgerinitiatief

Voor deze locatie is op initiatief van de stichting Driekoppenland, samen met de inwoners van Noorden een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vanuit een aantal varianten is het definitieve plan opgesteld. De gemeenteraad heeft het plan op 21 mei 2015 vastgesteld. Het plan houdt rekening met de belangen van de direct aanwonenden, maar komt ook tegemoet aan de wensen van de overige inwoners van de kern Noorden.

Verkeer

Op 17 februari 2016 presenteerde de gemeente tijdens een door de stichting Driekoppenland georganiseerde informatieavond de plannen voor het bouwverkeer van het project en de verkeersroute voor toekomstige bewoners van het DrieKoppenLand. Deze presentatie is in te zien op de website van de stichting Driekoppenland.

Bestemmingsplan

Het stedenbouwkundig plan voldoet aan het technisch programma van eisen van de gemeente. Op basis van het stedenbouwkundig plan is een bestemmingsplan opgesteld voor fase 1 en 2. Dit bestemmingsplan is momenteel in procedure.

Meer informatie

Meer informatie over het Land van Koppen kunt u vinden op www.woneninnieuwkoop.nl/driekoppenland.

Top