Kabels en leidingen

De ondergrond ligt vol met kabels en leiding, bijvoorbeeld voor riolering, gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. Voor het leggen van kabels en leidingen heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

Aanvraag

Als u openbare grond wilt openbreken, bijvoorbeeld om kabels en leidingen inclusief bovengrondse voorzieningen en handholes aan te leggen of te onderhouden heeft u toestemming van de gemeente nodig. Voor opbrekingen korter dan  tien meter volstaat het doen van een melding via MOOR.

Aanvraag door de netbeheerder

In principe kan alleen de netbeheerder een instemmingsbesluit, vergunning of melding indienen bij de gemeente. Het is ook mogelijk om namens de netbeheerder de instemming/vergunning aan te vragen. Hiervoor heeft u een door de netbeheerder ondertekende machtiging nodig. De instemming/vergunning wordt altijd op naam van de netbeheerder afgegeven. Meer informatie over de verschillende netbeheerders vindt u op www.mijnaansluiting.nl.

Een instemmingsbesluit, vergunning en melding kan digitaal worden aangevraagd via Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl of www.opbrekingen.nl  In MOOR vindt u ook de nadere regelgevingen:

  • Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop 2014
  • Handboek kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop 2014
  • Leges

KLIC

De netbeheerder ontvangt het instemmingsbesluit of de vergunning en moet daarna de leidingen- en graafwerkzaamheden melden bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Nieuwbouw of grote verbouwing

Bij nieuwbouw of  een forse verbouwing moet u rekening houden met bekabeling en /of de leidingaanleg van bijvoorbeeld telecommunicatie, gas en elektriciteit. Deze moeten  minimaal achttien weken voor de opleverdatum aangevraagd worden bij de desbetreffende nutsbedrijven.  De  eigenaar van de woning is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van alle benodigde huisaansluitingen.

De aanleg van gas, water, elektra, telefoon en data is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente stelt alleen een strook grond ter beschikking (nutsstrook) aan de netbeheerders. Namens de nutsbedrijven (niet namens de gemeente) wordt de aanleg van hoofdleidingen (water, gas en elektra) gecoördineerd door de firma Structin (http://structin.nl).

Stroom tijdens de bouw

Tijdens de bouw van een woning heeft de bouwer water en elektra nodig. Vaak is binnen de offerte van de bouwer een lengte opgenomen van maximaal 25 meter (standaard huisaansluiting). Omdat de nutspartijen niet aan vooraanleg doen, bestaat de kans bij nieuwbouwprojecten dat er nog geen water en elektra in de nabije omgeving beschikbaar is. Hierdoor kan de aansluitlengte veel langer zijn dan 25 meter. Dit kan tot hoge kosten leiden.

Omgevingsvergunning

Voor boven- en ondergrondse  kabels en leidingen en bovengrondse infrastructurele werken is  in sommige gevallen ook een omgevingsvergunning nodig.  Via de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft en direct aanvragen.

Top