J.W.M. Pietersen (Annette)

"Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Het sociale domein heeft dan ook onze onverdeelde aandacht. We gaan uit van de kracht van de samenleving door dorpsgericht te werken en houden Nieuwkoop groen door een stevige duurzaamheidsagenda."

Portefeuille Samenleving, Duurzaamheid en Dienstverlening

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Wmo, sociale en maatschappelijke zorg 
 • Wmo, ouderen- en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Gezondheidszorg AB RDOG
 • Statushouders
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Volwasseneneducatie
 • Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
 • Dienstverlening (o.a. burgerzaken, KCC, Verenigingenloket)
 • Regieportefeuille Dorpskernenbeleid
 • Duurzaamheidagenda
 • Projecten:
  Wozozo Nieuwveen
  Huisvesting Ashramcollege
  Ter Aar-West
  Ter Aar Vernieuwd Verbonden 
  DNA Nieuwkoop

Nevenfuncties

 • lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland
 • lid Gemeenschappelijk Orgaan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn
 • lid Op Overeenstemming Gericht Overleg Rijnstreek
 • lid Algemeen Bestuur Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn
 • lid Bestuurlijk Overleg Ashram College
 • lid stuurgroep Lokale Educatieve agenda/Bestuurlijk Overleg Onderwijsbeleid Nieuwkoop

Partij

D66

E-mailadres

a.pietersen@nieuwkoop.nl

Social media

Twitter: @Annette_denkt

Top