Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

In Zevenhoven-Noordeinde komt nieuw gebouw voor het IKC. De partners van het IKC Zevenhoven – Noordeinde zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, De Ark en Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop.

Inloopavond 6 juni 2017

Op 6 juni 2017 heeft een inloopavond voor belangstellenden plaatsgevonden over het IKC Zevenhoven. Hierbij konden de bezoekers panelen bekijken met een opzet van stedenbouwkundige uitgangspunten, resultaten van het verkeerskundig onderzoek en een inventarisatie van mogelijke medegebruikers. Mensen konden hun opmerkingen achterlaten op deze panelen. Ook was er algemene informatie te vinden over wat een IKC inhoudt en welke stappen er nog gezet gaan worden in de ontwikkeling van het IKC. In de bijlagen staan kopieën van de panelen die op de avond gepresenteerd zijn.

Locatiekeuze IKC

De ontwikkeling van een IKC duurt van start tot oplevering enkele jaren. De eerste stap in het proces is de definitieve keuze voor de locatie van het gebouw. Om een keuze tussen de mogelijke locaties te kunnen maken, organiseerden we in oktober 2016 een inloopbijeenkomst. Voor de mogelijke locaties was in beeld gebracht wat de ontwikkeling van het nieuwe gebouw betekent voor o.a. de voorzieningen, het verkeer, de ruimte en de samenwerking in een IKC. Op basis van de input van inwoners, is in januari 2017 een keuze gemaakt voor de definitieve locatie. Het IKC wordt gebouwd op de plek van de huidige basisschool (voormalige locatie De Zevenhof) in Zevenhoven.

Ontwikkelingen IKC

In juni zijn inwoners en belangstellenden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom het IKC (Integraal Kindcentrum). Zo konden belangstellenden onder andere informatie krijgen over de tijdelijke huisvesting van basisschool De Diamant op locatie Noordeinde, het concept stedenbouwkundigplan en de eerste bevindingen uit het verkeersonderzoek.

Ook werd de aanwezigen gevraagd om mee te denken voor welke doeleinden het IKC gebouw, naast onderwijs en kinderopvang, nog meer gebruikt kan worden. Dit konden inwoners aangegeven op een zogenaamde wensboom. Er zijn veel ideeën en tips ingebracht. De gemeente gaat samen met de IKC partners kijken welke mogelijkheden er zijn om deze ideeën mee te nemen in de plannen. De informatiepanelen van de inloopbijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

Stedenbouwkundigplan IKC Zevenhoven

Nadat de locatie voor het IKC was vastgesteld, zijn wij gestart met het opstellen van een concept stedenbouwkundigplan. In dit plan staan de ruimtelijke kaders en aandachtspunten. Het stedenbouwkundig plan is de basis voor de architect, zo weet hij waar hij bij het ontwerp van het gebouw rekening mee moet houden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het nieuwe gebouw straks goed past binnen de bestaande omgeving.

Ontwikkeling programma van eisen IKC

Samen met de IKC partners werken we daarnaast aan de verdere ontwikkeling van het IKC zelf. Dit gebeurt op twee manieren.

  1. De gebruikers (Diamant, SKL en Ark) werken aan een plan om inhoudelijk samen te werken. Ze bedenken een antwoord op bijvoorbeeld de vragen: hoe kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid, opgevangen en onderwezen worden? Hoe kan de samenwerking daarin bijdragen?
  2. Deze inhoudelijke samenwerking vertalen we vervolgens naar een ‘programma van eisen’ voor het te bouwen gebouw. Dit betekent dat we dan kijken hoe het gebouw er van binnen en buiten uit moet zien om zo de samenwerking mogelijk te maken.

Tijdelijke huisvesting De Diamant

Basisschool De Diamant heeft momenteel een schoollocatie in Zevenhoven en één in Noordeinde. De school wil graag zo snel mogelijk naar één locatie. Dit heeft  voordelen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het duurt echter nog wel even voor het nieuwe gebouw er is. Om deze periode te overbruggen, is de school van plan om tijdelijke huisvesting te realiseren door enkele noodlokalen te plaatsen op locatie Noord. De noodlokalen komen in de schooltuin aan de kant van het fietspad. Voor deze plek is gekozen, omdat dit uit het zicht van de buurtbewoners is en dicht bij de tijdelijke parkeerplaatsen aan het Tochtpad. De noodlokalen zijn luxe lokalen, die via een doorgang in de speelzaal aansluiten bij de rest van het schoolgebouw.

Via deze website en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het proces via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Top