Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

In Zevenhoven-Noordeinde komt nieuw gebouw voor het IKC. De partners van het IKC Zevenhoven – Noordeinde zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, De Ark en Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop.

Locatiekeuze IKC

De ontwikkeling van een IKC duurt van start tot oplevering enkele jaren. De eerste stap in het proces is de definitieve keuze voor de locatie van het gebouw. Om een keuze tussen de mogelijke locaties te kunnen maken, organiseerden we in oktober 2016 een inloopbijeenkomst. Voor de mogelijke locaties was in beeld gebracht wat de ontwikkeling van het nieuwe gebouw betekent voor o.a. de voorzieningen, het verkeer, de ruimte en de samenwerking in een IKC. Op basis van de input van inwoners, is in januari 2017 een keuze gemaakt voor de definitieve locatie. Het IKC wordt gebouwd op de plek van de huidige basisschool (voormalige locatie De Zevenhof) in Zevenhoven.

Architect geselecteerd voor ontwerpen IKC-Zevenhoven

De partners van het IKC Zevenhoven hebben een architect gekozen! Via een nationale aanbestedingsprocedure konden belangstellende architectenbureaus zich inschrijven. Uit alle inschrijvingen zijn vijf bureaus geselecteerd. Deze vijf bureaus presenteerden vervolgens hun visie op het IKC Zevenhoven aan de partners. LKSVDD architecten is hierbij geselecteerd als architect voor het IKC Zevenhoven. Dit bureau heeft al veel ervaring met het ontwerpen van multifunctionele schoolgebouwen. De visie van LKSVDD op het project sprak de partners erg aan, met aandacht voor architectuur, functionaliteit en duurzaamheid. De architect is samen met een ontwerpteam en de partners van het IKC van start gegaan met de eerste schetsontwerpen van het gebouw. Ook neemt hij bij het ontwerp het concept stedenbouwkundigplan mee. Hierin staan de ruimtelijke kaders en aandachtspunten. Het stedenbouwkundig plan is de basis voor de architect, zo weet hij waar hij bij het ontwerp van het gebouw rekening mee moet houden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het nieuwe gebouw straks goed past binnen de bestaande omgeving.

Inloopavond IKC

In juni 2017 zijn inwoners en belangstellenden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom het IKC (Integraal Kindcentrum). Zo konden belangstellenden onder andere informatie krijgen over de tijdelijke huisvesting van basisschool De Diamant op locatie Noordeinde, het concept stedenbouwkundigplan en de eerste bevindingen uit het verkeersonderzoek.

Ook werd de aanwezigen gevraagd om mee te denken voor welke doeleinden het IKC gebouw, naast onderwijs en kinderopvang, nog meer gebruikt kan worden. Dit konden inwoners aangegeven op een wensboom. Er zijn veel ideeën en tips ingebracht. De gemeente gaat samen met de IKC partners kijken welke mogelijkheden er zijn om deze ideeën mee te nemen in de plannen. De informatiepanelen van de inloopbijeenkomst kunt u onder aan de pagina downloaden.

In 2017 en 2018 zijn als vervolg hierop twee bijeenkomsten voor direct omwonenden van het IKC Zevenhoven georganiseerd. Na de zomer van 2018 volgt een nieuwe bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Ontwikkeling IKC

Samen met de IKC partners werken we daarnaast aan de verdere ontwikkeling van het IKC zelf. Dit gebeurt op verschillende manieren.

  1. De gebruikers (De Diamant, SKL en De Ark) werken aan een plan om inhoudelijk samen te werken. Ze bedenken een antwoord op bijvoorbeeld de vragen: hoe kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid, opgevangen en onderwezen worden? Hoe kan de samenwerking daarin bijdragen?
  2. Deze inhoudelijke samenwerking hebben we vertaald naar een ‘programma van eisen’ voor het te bouwen gebouw. Dit betekent dat we dan kijken hoe het gebouw er van binnen en buiten uit moet zien om zo de samenwerking mogelijk te maken.
  3. Met het programma van eisen in de hand zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte architect om met ons het gebouw te gaan ontwerpen. Binnenkort wordt bekend welke architect er geselecteerd is.

Tijdelijke huisvesting De Diamant

Basisschool De Diamant heeft momenteel een schoollocatie in Zevenhoven en één in Noordeinde. De school wil graag zo snel mogelijk naar één locatie. Dit heeft  voordelen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het duurt echter nog wel even voor het nieuwe gebouw er is. Om deze periode te overbruggen, heeft de school enkele noodlokalen geplaatst op locatie Noord. De noodlokalen staan in de schooltuin aan de kant van het fietspad. Voor deze plek is gekozen, omdat dit uit het zicht van de buurtbewoners is en dicht bij de tijdelijke parkeerplaatsen aan het Tochtpad. De noodlokalen zijn luxe lokalen, die via een doorgang in de speelzaal aansluiten bij de rest van het schoolgebouw.

Via deze website en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het proces via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden

Top