Integraal Kindcentrum Ter Aar

Ook in Ter Aar komt een IKC. Het nieuwe gebouw komt bij de tennisbaan en voetbalvelden op het voormalige terrein van de waterzuivering. De partners in het IKC Ter Aar zijn de drie basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, Centrum voor Jeugd en Gezin en bibliotheek Rijn en Venen.

IKC partners werken aan programma van eisen IKC

Samen met de IKC partners werken we inhoudelijk verder aan de ontwikkeling van het IKC zelf. Dit gebeurt op twee manieren.

  1. De IKC partners (scholen, kinderopvang, bibliotheek en CJG) werken aan een plan om inhoudelijk samen te werken. Ze bedenken een antwoord op bijvoorbeeld de vragen: Hoe kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid, opgevangen en onderwezen worden? Hoe kan de samenwerking daarin bijdragen?
  2. Deze inhoudelijke samenwerking vertalen we vervolgens naar een ‘programma van eisen’ voor het gebouw. Dit betekent dat we kijken hoe het gebouw er van binnen en buiten uit moet zien om zo de samenwerking mogelijk te maken. Hierin wordt ook gekeken naar (gezamenlijk) gebruik van ruimtes. Aan de hand van het programma van eisen kan een architect een gebouw ontwikkelen.

Er komt een sporthal bij het IKC

Na een intensief participatietraject besloot de raad op 6 juli 2017 dat er bij het IKC een sporthal komt met een sportcafé. In het sportcafé kunnen sporters en bezoekers wat drinken en iets kleins eten. Dit geldt ook voor bezoekers van de bibliotheek en andere gebruikers van het gebouw. De sporthal komt in de plaats van de huidige sporthal De Vlinder. De Vlinder gaat pas dicht als de nieuwe sporthal in gebruik is. Sporters hoeven dus niet bang te zijn dat ze tijdelijk ergens anders moeten trainen. Ook de scholen blijven gewoon in De Vlinder gymmen tot het nieuwe gebouw klaar is. Doordat nu is besloten dat bij het IKC ook een sporthal met sportcafé komt, betrekken we  ook de gebruikers van de sporthal  bij het opstellen van het programma van eisen voor de sporthal zelf.  Een belangrijk onderdeel daarin is om gezamenlijk te onderzoeken hoe de sporthal en het IKC elkaar qua functie kunnen versterken. Dit proces start na de zomervakantie.

Architect voor IKC Ter Aar bekend

De partners van het IKC Ter Aar (scholen, kinderopvang, CJG, bibliotheek en gemeente) hebben een architect gekozen om het gebouw te ontwerpen. Na een uitgebreide architectenselectie kwam architect De Zwarte Hond als beste naar voren. De Zwarte Hond heeft veel ervaring met het ontwerpen van een gebouw waarin verschillende sociale functies samenkomen. De ideeën die De Zwarte Hond tijdens de procedure presenteerde voor het Integrale Kindcentrum met sporthal, sprak de partners erg aan. Nu de keuze definitief is, start de architect samen met de IKC partners met het daadwerkelijke ontwerpproces. Hierbij worden ook omwonenden betrokken.

Top