Inkoop en aanbesteden

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving.

De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Nieuwkoop via Tenderned. In de bijlagen vindt u de voorwaarden en beleidsregels over inkopen en aanbesteden.

Top