Honden

In de gemeente Nieuwkoop zijn ruim 2000 honden. Om zo min mogelijk overlast door honden te hebben heeft de gemeenteraad een aantal regels vastgesteld voor hondenbezitters. Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn en geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Hiervoor zijn extra afvalbakken geplaatst. Loslopende honden verstoren de vele kwetsbare diersoorten in de natuurgebieden. Daarom gelden er in natuurgebieden verscherpte regels. Lees voor alle informatie de hondenbeleid folder of de website van Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er een aantal gebieden aangewezen waar geen honden mogen komen zoals speelplaatsen. Er zijn ook losloopgebieden aangewezen waar honden wel los mogen lopen. Op de onderstaande kaartjes staan de gebieden per kern aangegeven.

Regels honden uitlaten

Heeft u een hond? Dan vraagt de gemeente u om u aan de volgende regels te houden:

  • Honden zijn altijd aangelijnd in openbare gebieden. Alleen in de losloopgebieden mogen honden los lopen (zie de kaart voor de losloopgebieden)
  • Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden en op begraafplaatsen
  • Hondenbezitters ruimen de uitwerpselen van hun hond in de openbare ruimte op
  • Honden hebben een halsband om of hebben een ander identificatiekenmerk

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond los loopt of als u de uitwerpselen niet opruimt, kunt u een boete krijgen.

Regels honden uitlaten Meijepad, Meijepark en Strand Meijepark

Het college heeft aangepaste regels voor het uitlaten van honden op het Meijepad, inclusief het vlonderpad, in het Meijepark en rondom Strand Meijepark, vastgesteld.

De volgende regels gelden: 

Gehele Meijepad, inclusief vlonderpad              Honden aangelijnd en opruimplicht
Meijepark (noordelijk deel)              Losloopgebied honden en opruimplicht
Meijepark (zuidelijk deel tot het strand) Honden aangelijnd en opruimplicht
Strand Meijepark                                              Verboden voor honden

Hondenbelasting

Met ingang van 1 januari 2017 is de hondenbelasting in de gemeente Nieuwkoop afgeschaft.

Te downloaden:

Top