Goed idee voor uw dorp?

Gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. De gemeente stelt geld beschikbaar voor goede ideeën. Het gaat om ideeën die betrekking hebben op plezierig wonen in de dorpen, duurzaamheid, onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid.

Goed idee voor uw dorp

Een idee kan betrekking hebben op het plezierig wonen in de gemeente. Het is bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen of het oplossen van een probleem in de samenleving.

Duurzame ideeën

Duurzaamheid is een breed begrip. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu en ecologie valt onder duurzaamheid. De gemeente heeft een duurzaamheidsagenda opgesteld. Hierin krijgen vier thema's prioriteit: energiebesparing en -opwekking, mobiliteit, afval en inkoop. Een duurzaam idee is dus toekomstbestendig, draagt bij aan (een deel van) de gemeente en kan een link hebben met bovengenoemde thema’s.

Ondernemers ideeën

De gemeente werkt met een economische actieagenda. Deze agenda kent vier speerpunten:

  • ruimte voor bedrijven (winkels, markten en horeca),
  • landbouw en tuinbouw,
  • arbeidsmarkt en
  • onderwijs.

Ideeën die een bijdrage leveren aan het economische beleid komen in aanmerking voor een bijdrage. Ideeën die inspelen op de speerpunten uit de actieagenda hebben de voorkeur.

Criteria

Voor ingediende ideeën geldt een aantal criteria. Zo is het een voorwaarde dat het idee draagvlak heeft onder de betrokkenen of omwonenden. Ook moet het een bijdrage leveren aan de Nieuwkoopse samenleving voor een langere periode.
Het overzicht van alle criteria vindt u hier.

Aanvragen van een bijdrage

Personen, stichtingen, verenigingen en bedrijven die een aantoonbare maatschappelijke binding hebben met de gemeente Nieuwkoop kunnen het hele jaar door ideeën indienen.

Aan het eind van ieder kwartaal beoordeelt het college van burgemeester en wethouders de aanvragen. Na het collegebesluit hoort u of uw idee  in aanmerking komt voor een bijdrage. Houdt u bij uw planning rekening met een behandeltijd van de  aanvraag van ca. 6 tot 8 weken.

Vraag een financiële bijdrage aan>

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier of nadere uitleg hoe een idee omgezet kan worden in een aanvraag? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0172 of maak via onze website een afspraak bij ons Klant Contact Centrum. Kiest u hierbij voor de activiteit 'Samenlevingsinitiatieven'. Een medewerker van het Verenigingsloket van de gemeente helpt u graag op weg.

Na het indienen van een aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt u uitgenodigd voor een kennismakings/aanvullend gesprek. 

Ideeën 2017

In 2016 zijn we gestart met het stimuleren van initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. Hieronder een aantal voorbeelden van aanvragen die een bijdrage hebben ontvangen: 

  • Cor 't Hooft richtte zijn eigen energiecoöperatie op om gebruik te kunnen maken van de postcoderoosregeling. Dit houdt in dat men zelf zonne-energie kan opwekken zonder zonnepanelen te hoeven plaatsen op hun eigen dak.
  • Kom d'r uit Kom d'r in! Bijeenkomsten voor oudere mensen die moeilijk het huis uit komen in het museum Kom d'r in!
  • Om meer levendigheid te creëren in Ter Aar is de Stichting Aardamse Braderie opgericht.

Om de kans op een bijdrage voor uw idee te vergroten, is het goed om er rekening mee te houden dat u het plan zelf uitvoert en dat met het idee verbinding tussen mensen of groepen van mensen wordt gelegd. De gemeente denkt mee over wat kan en geeft een financieel steuntje in de rug. 

Te downloaden:

Top