G.A.H. Elkhuizen (Guus)

"We zetten in op een verder verbeterde dienstverlening. Digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet. We willen daar zijn waar de inwoner is, zodat we mee kunnen praten, luisteren, weten wat er leeft en waar onze inwoners behoefte aan hebben. We gaan van regisseren naar faciliteren en bieden ruimte aan initiatieven."

Portefeuille

Portefeuille Leefomgeving en Infrastructuur

 • Sport en sportvoorzieningen, waaronder sportaccommodaties
 • Beheer Openbare Ruimte, waaronder speelvoorzieningen
 • Verkeer en mobiliteit (ook pfo Holland-Rijnland)
 • Luchtvaartzaken (Schiphol)
 • Afvalstoffen
 • Riolering
 • Natuur, landschap en dierenwelzijn
 • Milieu > Omgevingsdienst
 • Begraafplaatsen
 • Communicatie
 • projecten:
  Glasvezel buitengebied
  Langeraar-Oost
  Noorden Land van Koppen
  Nieuwkoop Meijepark

Nevenfuncties

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving (verkeer en vervoer) Holland Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
 • Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid Cyclus
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol 
 • Lid Schadeschap Schiphol
 • Lid Omgevingsraad Schiphol cluster Groene hart
 • Lid Bestuurlijk Overleg afvalwaterketen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Slappe Bodem

Partij

Samen Beter Nieuwkoop

Social media

Twitter: @GuusElkhuizen

Top