Financiën

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Programmabegroting 2016 - 2019 (pdf - 5,5 MB)

Vastgestelde programmabegroting 2018 (pdf 5,6 MB)

Amendement programmabegroting 2018 tarieven afvalstoffenheffing (pdf 51kb)

Raadssbesluit amendement programmabegroting 2018 (pdf 51kb)

Begroting 2018 in één oogopslag

De digitale publieksvriendelijke versie van de programmabegroting 2018 kunt u zien op: https://nieuwkoop.begroting-2018.nl

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft een tussentijds inzicht in het verloop van de financiën en maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien.

Voorjaarsnota 2015 (pdf - 2,11 MB)

Voorjaarsnota 2016 (pdf - 5,22 MB)

Najaarsnota

Met de najaarsnota controleert de gemeente het financiële beleid. De najaarsnota wordt in het laatste kwartaal gepubliceerd en geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën van het bijna afgelopen jaar en de komende 4 jaar.

Najaarsnota 2015 (pdf - 1,30 MB)

Najaarsnota 2016 (pdf - 1,32 MB)

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken van 2017 kunt u vinden op https://nieuwkoop.jaarverslag-2017.nl/.

Jaarstukken 2015 (pdf - 9,5 MB) Amendement bij Jaarrekening 2015 (pdf - 45 kb)

Jaarstukken 2016 (pdf - 5 MB) Raadsbesluit jaarstukken 2016 (pdf - 230 kb)

Legesverordening en tarieventabel

De legesverodening en tarieventabel kunt u vinden op overheid.nl

Top