F. Buijserd (Frans)

"Nieuwkoop is een financieel gezonde gemeente en wordt dé toeristische trekpleister van het Groene Hart. Natuurlijk door onze mooie natuur en bijzondere dieren. En ook door de vele goede voorzieningen voor recreanten, zoals leuke overnachtingsplekken, fiets- en wandelpaden waaronder een avontuurlijk vlonderpad, en passantenhavens en aanlegsteigers voor bootbezitters."

Taken

 • Bestuurlijke aangelegenheden (oa verkiezingen)
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid en Integrale handhaving (inclusief milieuhandhaving)
 • Toerisme en recreatie
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten
 • Representatie en kabinetszaken
 • Financiën, Belastingen, Grondexploitaties (systeem)
 • Grondbedrijf en beheercomplex
 • Nutsbedrijven (aandeelhouderschap)
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken en gemeentelijke gebouwen (inclusief Streekarchief)
 • Informatisering en Automatisering
 • Lidmaatschap AB Holland Rijnland

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Oude Hollandse Waterlinie
 • Beschermheer Culturele Vereniging ’t Reghthuys
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Beheersplan Natura 2000
 • Voorzitter Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland
 • Bestuurslid Vereniging voor Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
 • Lid Districtscollege Alphen aan den Rijn / Gouda
 • Lid Streekarchiefcommissie
 • Lid Landschapstafel Vrijetijd Water en Groen Rijn- en Veenstreek
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Holland Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cyclus
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen
Top