Dorpsraden

Er zijn op dit moment een aantal actieve dorpsraden.

Nieuwveen

Een groep inwoners uit Nieuwveen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het oprichten van een dorpsraad in Nieuwveen mogelijk is. Er is een inwonersavond geweest op 1 juni 2016 en de initiatief groep heeft op het dorpsstraatfeest van 24 juni jl. gestaan om met inwoners in gesprek te gaan over ideeën voor de toekomst van de leefbaarheid in Nieuwveen.  De initiatiefgroep dorpsvereniging Nieuwveen heeft een facebook pagina: https://www.facebook.com/nieuwveen/   en de initiatiefgroep is bereikbaar via nieuwveen.dorpsraad@gmail.com . Onderaan deze pagina kunt u het concept dorpsplan downloaden. Dit concept plan is het uitgangspunt geweest voor de inwonersavond en het dorpsstraatfeest.

Langeraar en Papenveer

Rondom de Plassen is de dorpsraad van Langeraar en Papenveer. Zij hebben een eigen website www.rondomdeplassen.nl en facebook pagina: https://nl-nl.facebook.com/DorpsraadRondomDePlassen:  Voor vragen of informatie over de dorpsraad kunt u mailen naar: secretariaat@rondomdeplassen.nl

Noorden, Noordse Dorp, Noordse Buurt

Vereniging Dorpsraad De Koet is opgericht op 2 december 2011. Dorpsraad De Koet heeft een eigen website: www.dorpsraaddekoet.nl De dorpsraad is bereikbaar via info@dorpsraaddekoet.nl

Vrouwenakker

Op 18 december 2012 is de Vereniging Dorpsraad Vrouwenakker opgericht. Dorpsraad Vrouwenakker is te bereiken via vrouwenakker@hotmail.com.

Woerdense Verlaat

Vereniging Dorpsraad Woerdense Verlaat is per e-mail bereikbaar via dorpsraadwv@gmail.com. Ook hebben zij een eigen facebookpagina: https://www.facebook.com/dorpsraadwoerdenseverlaat en een website: www.wijzijnnieuwkoop.nl/dorpsraden/woerdenseverlaat

Ter Aar en Korteraar

De vereniging dorpsraad het Vosje, voor en door bewoners van Ter Aar en Korteraar, is dinsdag 12 september 2016 opgericht. Al vanaf begin 2014 is toegewerkt naar dit moment. Hoe meer mensen met ons meedenken en doen, hoe beter. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar iemand die goed is in PR. Bijvoorbeeld het onderhouden van een Facebookpagina en een website’’, vertelt secretaris Greetje Griffioen-Besemer. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat@dorpsraadhetvosje.nl. Wilt u mee denken en/of mee doen? Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Het dorpsplan en de reactie van de gemeente kunt u hier downloaden. Dorpsraad het Vosje heeft ook een website: www.dorpsraadhetvosje.nl/

Spelregels voor samenwerking dorpsraden en gemeente

Om de samenwerking tussen de gemeente en alle dorpsraden te ondersteunen zijn basis spelregels nodig. De afspraken, in de vorm van spelregels, zijn op 15 oktober 2015 opnieuw vastgesteld in de gemeenteraad. Het doel is de kwaliteit van besluitvorming te bevorderen door de dorpsraden vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Samen wordt gekeken hoe naar een situatie toegewerkt kan worden waarin de dorpsraden optimaal kunnen functioneren. De spelregels zijn een middel en geen doel op zich. U kunt de spelregels en het evaluatierapport over de samenwerking met dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop hieronder downloaden.

Coördinator dorpsgericht werken

Simone Vincent is de contactpersoon voor de dorpsraden namens de gemeente Nieuwkoop en vice versa. Zij is de coördinator dorpsgericht werken. Simone is te bereiken per mail, s.vincent@nieuwkoop.nl of telefonisch, 14 0172. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Top