Declaraties college

Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt. Voor die kosten ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een toelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen. Incidenteel mogen zij kosten declareren. Het gaat dan om kosten die niet kunnen worden betaald uit hun ambtstoelage, bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Het college heeft besloten de declaraties vanaf juli 2016 te publiceren op internet. Hieronder treft u per collegelid de declaraties aan.

Top