College van B&W

Samenstelling college

Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit burgemeester en wethouders.

Vergaderstukken college

Vergaderstukken college

Het college vergadert wekelijks.

Declaraties college

Declaraties college

De declaraties van het college zijn openbaar.

Top