College van B&W

Samenstelling college

Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit burgemeester en wethouders

Vergaderstukken college

Vergaderstukken college

Het college vergadert wekelijks

Declaraties college

Declaraties college

De declaraties van het college zijn openbaar

Top