Bouwen en verbouwen

Projecten

Projecten

Informatie over de nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

Slopen

Slopen

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan kunt u meestal volstaan met een sloopmelding. In sommige gevallen heeft u een sloopvergunning nodig.

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Wilt u gaan graven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u een instemmingsbesluit of een vergunning nodig, of u moet een melding aanvang werkzaamheden doen.

Huisnummering

Huisnummering

Als u een nieuw huisnummer nodig heeft door bijvoorbeeld het bouwen of splitsen van een woning vraagt u een nummer aan.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Container plaatsen op de openbare weg

Container plaatsen op de openbare weg

Plaatst u een container op de openbare weg voor het afvoeren van bouwafval? Dan heeft u een vergunning nodig.

Monumenten

Monumenten

Wilt u iets verbouwen aan een monument dan gelden er speciale regels.

Kappen van bomen

Kappen van bomen

Wilt u een boom gaan kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden.

Start- en gereedmelding

Start- en gereedmelding

Bij een bouw of verbouw moet u melden wanneer werkzaamheden beginnen en wanneer het werk klaar is.

Inzien bouwdossier

Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Top