B.M.J. Wolters (Bernadette)

Portefeuille 

 • Wmo
 • Jeugd
 • Participatiewet/werk & inkomen
 • Statushouders
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/-huisvesting
 • Volwassenenonderwijs
 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
 • Regie participatie/dorpskernen
 • Duurzaamheid & afvalstoffen (excl. energietransitie)

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van Kind&Co in Houten (bezoldigd) (privé)
 • AB RDOG
 • AB Holland Rijnland

Partij

Natuurlijk Nieuwkoop

Social media

Top