Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

Dit item is verlopen op 15-09-2015.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop bekend dat het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop met identificatie­nummer NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-vo01 in voorontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Het betreft een bestemmingsplan voor het volledige gemeentelijke grondgebied minus de dorpskernen, bedrijventerreinen, projectlocaties, glastuinbouwgebieden en zomerparken. Het betreft een in hoofdzaak conserverend bestemmingsplan, waarin geen grootschalige nieuwbouwlocaties of projectmatige ontwikkelingen zijn opgenomen.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van maandag 3 augustus voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de website ruimtelijke plannen
  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werk­dagen van 8.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Als u een nadere toelichtin­g wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0172 of
  • Hieronder downloaden.

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Vermeld in uw reactie als onderwerp: “inspraakreactie Landelijk gebied Nieuwkoop”

Informatieavond

Op dinsdag 25 augustus 2015 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis (Teylersplein 1 in Nieuwveen) een informatieavond gehouden. Van 16:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 21:00 kunt u vrij inlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op de plannen.

De stukken liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Openingstijden

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top