Concept-woonvisie gemeente Nieuwkoop 2016 - 2025

Dit item is verlopen op 18-08-2016.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop bekend dat de concept-woonvisie ter inzage is gelegd.

Beschrijving

De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de visie op de gemeente Nieuwkoop naar het jaar 2025 en de bijbehorende acties om de visie te realiseren. De belangrijke thema’s/aandachtspunten in de woonvisie zijn een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren en jonge gezinnen, voldoende en betaalbare woningen en aandacht voor wonen met zorg en welzijn.

Inzage

De woonvisie ligt met ingang van woensdag 6 juli voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt het stuk hieronder downloaden.

Reacties

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een reactie geven. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Vermeld in uw reactie als onderwerp: 'reactie woonvisie gemeente Nieuwkoop'. Overigens staat tegen de vaststelling van de woonvisie geen bezwaar of beroep open. De reactie wordt wel betrokken bij het opstellen van de definitieve woonvisie.

Het beleidsplan ligt zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Openingstijden

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In de zienswijze moet een omschrijving staan van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top