Ashram college

Het Ashram College is een eigentijdse school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium met een vestiging in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.

Het huidige gebouw van het Ashram College in Nieuwkoop is afgeschreven en functioneel verouderd. Ook is het gebouw te klein geworden door de toestroom aan leerlingen. Met het huidige gebouw kan de school zich onvoldoende voorbereiden op de (toekomstige) eisen die worden gesteld aan het onderwijs en de eigen visie. Daarom is besloten om in de gemeente Nieuwkoop een nieuw, modern schoolgebouw voor het Ashram College te bouwen ter vervanging van het huidige pand.

Het nieuwe schoolgebouw komt op de plek van het voormalige gemeentehuis in Nieuwkoop. Het oude, leegstaande pand werd al door de school gebruikt als extra leslocatie en ligt recht tegenover het huidige schoolgebouw.

Het schoolbestuur heeft inmiddels aan architectenbureau Broekbakema uit Rotterdam de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor het nieuwe schoolgebouw.

Meer informatie

Actuele informatie over dit project vindt u op www.ashram.nl/nieuwbouw. Wilt u de nieuwsbrief over de ontwikkelingen ontvangen, dan kunt u een mail sturen met uw gegevens naar info@nieuwkoop.nl o.v.v. nieuwbouw Ashram. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar.

Te downloaden:

Top