A.P. Platen (Paul)

Taken 

 • Ruimtelijke ordening
 • Economische zaken – Greenport Aalsmeer (pfo Holland-Rijnland)
 • Deregulering en ondernemersloket
 • Participatie, Werk&Inkomen, SWA
 • Projecten: 
  Nieuwveen De Verwondering
  Nieuwveen Teylerspark
  Nieuwveen Schoterhoek II
  Noorden Voorwegzone (portefeuille RO)
  Nieuwkoop Zuidhoek
  Nieuwkoop Buytewech Oost
  Nieuwkoop Buytewech Noord
  Ter Aar Middelweg
  Ter Aar Zuid-Oost
  Langeraar Noordwest
  Langeraar Damsteate
  Noordse Buurt

Nevenfuncties

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving Holland Rijnland
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Holland Rijnland
 • Plv.lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur SWA 
 • Lid Dagelijks Bestuur SWA
 • Lid Stuurgroep Werkbedrijf i.o
 • Lid Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Nederland
 • Lid Bestuurlijke Tafel Ruimte Holland Rijnland
 • Lid Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt!

Partij

VVD

E-mailadres

P.Platen@nieuwkoop.nl 

Social media

Twitter: https://twitter.com/p_platen

Top