Afval, milieu en openbare ruimte

Afvalkalender

Afvalkalender

Op de afvalkalender van Cyclus  ziet u welk afval u kunt aanbieden en wanneer het afval wordt opgehaald.

Asbest

Asbest

Wilt u gaan slopen waar asbest vrij kan komen? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 

Brievenbussticker

Brievenbussticker

Minder papier in de brievenbus? Gebruik een nee/ja of nee/nee sticker.

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien op gemeentelijke wegen. De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op provinciale wegen.

Afvalbrengstations

Afvalbrengstations

Overzicht van de afvalbrengstations in de gemeente, regels en tarieven.
 

Milieu

Milieu

Voor milieutaken en klachten over bedrijven verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst West-Holland.

Oplaadpalen

Oplaadpalen

Overzicht van oplaadpalen. In de gemeente Nieuwkoop worden openbare laadpalen door marktpartijen geplaatst.

Afvalcontainers

Afvalcontainers

Container aanvragen, container beschadigd, container kwijt.

 

Riolering

Riolering

Rioolaansluiting aanvragen en informatie over rioolverstopping.

Openbare verlichting

Openbare verlichting

Informatie over het melden van storingen aan de openbare verlichting.

Top