Woonrijp maken Vivero

Binnenkort worden er weer woningen in de wijk Vivero in Langeraar opgeleverd. Voordat dit zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. Bunnik Groep is gestart met het verwijderen van bestaande verhardingen, het aanleggen van trottoirs, wegen en parkeervakken rondom de nieuwe woningen.

Ook komt er een weg vanaf de Van Wassenaerstraat naar Vivero. Hierdoor is van 6 t/m 10 november de Van Wassenaerstraat ter hoogte van nummer 96 afgesloten.  Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Te downloaden:

Top