Werkzaamheden Argonnepark in Ter Aar gestart

De paden in het Argonnepark in Ter Aar worden opgeknapt zodat u (ook in de winter) met droge voeten een rondje kan lopen door het park. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan waarin meer waterplanten groeien en waterdieren leven.

Samen met werkgroep Argonnepark is een plan gemaakt voor het Argonnepark om het park beter begaanbaar en interessanter te maken. Eerder al is de toegang naar het park verbreed en door kinderen van Basisschool De Fontein en Kindcentrum De Boomhut zijn in januari takkenrillen gemaakt. Op 26 oktober start het project ‘Fleur en kleur’ in het Argonnepark. Kinderen van alle basisscholen in Ter Aar gaan bloembollen planten in het park. Zodat dit voorjaar het park vol staat met bloemen.

Uitvoering

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. voert de werkzaamheden aan de paden uit. Eerder dit jaar zijn de paden aan de polderkant opgeknapt. Deze zijn inmiddels beloopbaar. Dit najaar is Van Vliet gestart met de rest van de paden. Deze paden zijn opgehoogd met zand en vervolgens ingezaaid met gras. Op dit gedeelte heeft het gras nog niet voldoende kunnen groeien, waardoor het nu met veel regen modderig wordt. Dit gedeelte van het Argonnepark hebben wij nu tijdelijk afgesloten, zodat het de kans krijgt om te herstellen.

Top