Actuele werkzaamheden

 • Werkzaamheden aan het asfalt

  Dit jaar wordt er ook weer klein asfaltonderhoud uitgevoerd op verschillende locaties. Aannemer Zwammerdam Groep voert het werk uit in de week van 15 oktober. De werkzaamheden bestaan uit kleine frees- en asfaltwerkzaamheden en het herstellen van schades en scheuren. Per locatie wordt er een paar uur gewerkt en is er sprake van verkeershinder, verkeersregelaars geven u instructies.

 • Bouwrijp maken Teylerspark

  Eind september is Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. gestart met het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie Teylerspark in Nieuwveen. Dit betekent dat we de locatie gaan voorbereiden op de bouw van woningen. Het werk bestaat uit de aanleg van de riolering en tijdelijke bouwwegen. De werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw.

 • Start bouwrijp maken Driekoppenland

  Eind september starten we met het bouwrijp maken van Driekoppenland. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf het tweede kwartaal van  2019.

 • Werkzaamheden Bernhardlaan en Margrietlaan in Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld start maandag 3 september met bestratingswerkzaamheden in (delen van) de Bernhardlaan en Margrietlaan in Nieuwkoop. Wij verwachten dat het werk eind oktober klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn deze straten afgesloten. Op een aantal plekken in de wijk heffen we eenrichtingsverkeer op of veranderen we de rijrichting. Dit is met borden aangegeven.

 • Werkzaamheden Kennedyplein Nieuwkoop

  De Jumbo supermarkt aan het Kennedyplein gaat uitbreiden. Hiervoor worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zowel in de Jumbo zelf, als in de openbare ruimte.

 • Provinciale wegen

  Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de site van de provincie.

 • Landelijke wegen

  Kijk op VanAnaarBeter.nl. Op deze site van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland.

Archief
Top