Werkgroepen

Bij actuele onderwerpen wordt soms een werk-, klankbord- of begeleidingsgroep gevormd met raadsleden en fractieassistenten die zich op deze manier verdiepen in het onderwerp.

Top