Zomerreces 2016

Dit item is verlopen op 19-08-2016.

Het zomerreces van de gemeenteraad in Nieuwkoop loopt van 11 juli tot en met 19 augustus. In deze periode zijn er geen reguliere meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen gepland.

De agendacommissie komt 16 augustus weer bij elkaar. De agendacommissie stelt de conceptagenda’s op van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Top