Zomerperiode 2011

Dit item is verlopen op 26-08-2011.

In de periode van 4 juli tot en met 21 augustus zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad gepland.

Op donderdag 25 augustus 2011 zijn twee orienterende bijeenkomsten gepland over de "woonruimteverdeling" en de "werken naar vermogen". Informatie over de inhoud, opzet en lokatie van deze bijeenkomsten volgt later. 

Top