Woerdense Verlaat: Kernbezoek op 8 oktober 2009

Dit item is verlopen op 11-10-2009.

Op donderdagavond 8 oktober 2009 om 20.00 uur brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Woerdense Verlaat. De bijeenkomst wordt gehouden in Hare Majesteit, Leeuwerikstraat 2. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Woerdense Verlaat.

 

Wat wilt u dat de raad moet weten of ziet?

Is er iets over Woerdense Verlaat waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Dit kan bij de griffie 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl. U kunt zich daar ook aanmelden als u wilt komen. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

Inmiddels zijn al een aantal onderwerpen aangemeld:

  • Een verzoek om de Grechtkade binnen de bebouwde kom te plaatsen ten gunste van de verkeerssnelheid, de gladheidbestrijding, aansluiting op het gasnet.
  • Tegengaan van zwerfafval.
  • Twee sluizen en brug meer op elkaar laten afstemmen.
  • Eventuele huisvesting tijdelijke werkkrachten uit oost Europa bij Oudenallen.
  • De situatie bij de Kollenbrug.
  • De stand van zaken bij het recreatiepark in de polder Oudendam.
  • De verkeersveiligheid en het parkeerverbod aan de Amstelkade o.a. in verband met de hoeveelheid in- en uitritten van het industrieterrein.
  • De inrichting van het landschap bij het industrieterrein aan de Amstelkade.
  • De naleving van toezeggingen van het gemeentebestuur.

 

De raadsleden reageren op de avond zelf zoveel mogelijk op vragen en opmerkingen. Als er nog vragen onbeantwoord blijven, leggen zij deze schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders voor. De aanwezigen op 8 oktober ontvangen een afschrift van deze brief en van de reactie van het college hierop. Ook worden de brieven op deze website geplaatst. 

De gemeenteraad is eerder in andere kernen op bezoek geweest. Om een indruk te krijgen van die bijeenkomsten en de gestelde vragen kunt u hier klikken.

Top