Wijziging agenda 28 oktober

Dit item is verlopen op 03-11-2010.

Vorige week is de conceptagenda van de meningsvormende raad I van 28 oktober gepubliceerd. Op deze conceptagenda is één aanvulling namelijk het toevoegen van een extra agendapunt (als agendapunt 7) de brief van het college van B&W met als titel “Compensatie glastuinbouw Nieuwkoop”.

Dit is in de raadsvergadering van 21 oktober besloten. De agenda op de website is aangepast. Klik hier om naar de gewijzigde agenda van 28 oktober te gaan.

Top