Vooraankondiging oriënterende bijeenkomsten 6 september 2007

Dit item is verlopen op 04-09-2007.

Op donderdag 6 september houdt de raad weer oriënterende bijeenkomsten. De agenda wordt 28 augustus vastgesteld door het presidium. Mogelijk onderwerpen zijn 'een kernbezoek aan De Meije', 'Aanpak overmatig alcohol en drugsgebruik jongeren' en 'Jeugd-jongerenwerk'.

Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze site en op de gemeentepagina in het Witte Weekblad.

 "Oriënterende bijeenkomst" is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Top