Verkiezingen gemeenteraad in 2014

Dit item is verlopen op 09-01-2014.

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn in volle gang.

Stemwijzer Nieuwkoop

Via Nieuwkoop Nieuws, elektronisch gemeenteblad en Twitter is inwoners gevraagd om mee te doen aan het StemWijzer-Forum. De inhoud van dit forum wordt gebruikt als input voor de stellingen die later in de StemWijzer komen. De Stemwijzer Nieuwkoop gaat op 8 februari 2014 online. Als u overweegt om met een nieuwe partij aan de verkiezingen deel te nemen en uw partij wil meedoen aan de Stemwijzer, dan kunt u dit voor 13 januari 2014 doorgeven aan de griffie via griffier@nieuwkoop.nl.

We bedanken u voor uw inbreng in het StemWijzer-forum. De aangeleverde informatie wordt gebruikt bij het formuleren van stellingen voor de Stemwijzer. Een belangrijk criterium hiervoor is wel dat politieke partijen verschillende standpunten hebben over het aangedragen onderwerp.

Nieuwkoopstemt

De website www.nieuwkoopstemt.nl is inmiddels weer in de lucht; deze site wordt bij elke verkiezing gebruikt. De komende tijd plaatsen we daar actuele informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Politieke partijen

Een aantal politieke partijen heeft al een kandidatenlijst en verkiezingsprogramma op hun eigen website staan. Als u overweegt om met een nieuwe partij aan de verkiezingen deel te nemen met een zelfgekozen naam, neem dan voor 23 december 2013 contact op met het team verkiezingen via verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Alle politieke partijen moeten voor 3 februari 2014 hun kandidatenlijst formeel inleveren. Informatie hierover kunt u vinden op www.nieuwkoopstemt.nl of opvragen via verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Top