Vergaderingen 10 februari; terugblik

Dit item is verlopen op 03-03-2011.

Op donderdag 10 februari zijn er, gelijktijdig, twee meningsvormende raden gehouden. Alle agendapunten zijn besproken en de raad concludeerde dat ze voldoende informatie heeft om over deze punten in de besluitvormende raadsvergadering van 3 maart een besluit te nemen.

Woonvisie

In meningsvormende raad I stond de Woonvisie op de agenda. Daarom is voorafgaand aan deze vergadering een Sprekersplein Woonvisie gehouden. De raadsleden hebben met diverse organisaties en andere belangstellenden gesproken in de vorm van “speeddaten”. Elke organisatie/belangstellende kon in twee minuten met enkele raadsleden praten om meningen en aandachtspunten mee te geven. Dit gebeurde in totaal in 8 ronden zodat elke organisatie/belangstellende in totaal meer dan een kwartier aandacht kon vragen voor zijn of haar standpunt.

 

Geluisopnamen

Van de meningsvormende raden zijn geluidsopnamen gemaakt; deze zijn terug te luisteren op “beluister de raadsvergadering”. Eerst staan hier de integrale geluidsopnamen en na ongeveer een week de geïndexeerde. Deze zijn dan geïndexeerd op agendapunt en spreker. Klik hier voor de geluidsopname van meningsvormende raad I en klik hier voor de geluidsopname meningsvormende raad II.

 

Top