Vergadering 9 september

Dit item is verlopen op 06-11-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 9 september 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) Meningsvormende Raad  

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 Zevenhoven
 4. Raadsvoorstel (Woon)chalets Poldermolen naast nr. 3 Nieuwveen
 5. Raadsvoorstel Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013
 6. Speeddate met jongeren; het vervolg
 7. Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening, Subsidieverordening monumentenzorg en Verordening monumentencommissie
 8. Raadsvoorstel  Vaststellen Bouwverordening 2010
 9. Raadsvoorstel Beleidsnotitie bestuurlijke boete of strafbeschikking
 10. Raadsvoorstel 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 11. Raadsvoorstel 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
 12. Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009
 13. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 14. Berichten uit B&W
 15. Rondvraag
 16. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 17. Sluiting 

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Deze agenda met daarbij de achterliggende stukken kunt u vinden onder "agenda en stukken" of klik hier.

Top