Vergadering 24 februari

Dit item is verlopen op 28-02-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 24 februari 2011 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De vergadering gaat over bezuinigingen.

Het college van B&W vraagt de raad in te stemmen met de concept perspectiefnota en deze vrij te geven voor inspraak. Op 23 juni 2011 komt de perspectiefnota dan voor vaststelling in de raad. De perspectiefnota is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. In deze nota staan de hoofdlijnen van het beleid voor 2012 en verdere jaren. 

 

Concept agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Raadsvoorstel Concept Perspectiefnota+ 2012-2015
  5. Sluiting 

 Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top