Vergadering 23 september

Dit item is verlopen op 30-09-2010.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 23 september 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 9 september. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via deze website beluisteren; klik hier.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.   Vaststellen verslagen

5.   Ingekomen stukken

6.   Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

7.   Raadsvoorstel (Woon)chalets Poldermolen naast nr. 3 te Nieuwveen

8.   Raadsvoorstel Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013

9.   Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening, Subsidieverordening Monumentenzorg en Verordening Monumentencommissie

10. Raadsvoorstel Vaststellen Bouwverordening 2010

11. Raadsvoorstel 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)

12. Raadsvoorstel 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

13. Raadsvoorstel Aanwijzing accountant

14. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistenten

Discussiestukken

15. Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 te Zevenhoven

16. Raadsvoorstel Beleidsnotitie bestuurlijke boete of -strafbeschikking

17. Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009

18. Raadsvoorstel Contourwijziging Sportzone Langeraar

19. Raadsvoorstel Collegeprogramma 2011-2014

Overig

20. Vragen-half-uur

21. Mededelingen van het college

22. Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

De stukken van deze vergadering vindt u, vanaf vrijdag 17 september, onder "agenda en stukken" op deze website. Klik hier om direct naar deze agenda en achterliggende stukken te gaan. 

 

Top