Vergadering 17 maart 2011

Dit item is verlopen op 24-03-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 17 maart 2011 om 21.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad.

In deze meningsvormende raad worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment voor belanghebbenden om in te spreken want pas op 31 maart neemt de raad een besluit over deze onderwerpen.

 

Agenda (concept)

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Raadsvoorstel kadernota integrale veiligheid

4. Raadsvoorstel ingezetenschap wethouder Veninga

5. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

6. Berichten uit B&W

7. Rondvraag 

8. Actielijst MR I en II 10 februari 2011

9. Sluiting

 

Wilt u de agenda en stukken inzien klik dan hier.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

Top