Vergadering 15 april 2010

Dit item is verlopen op 22-04-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 april om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Inspreken

Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)  

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Wijngaard-camping Naescas
 4. Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 te Zevenhoven
 5. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Landgoed Ursula
 7. Raadsprogramma (indien tijdig beschikbaar)
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
 12. Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Top