Vergadering 1 april 2010

Dit item is verlopen op 25-03-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 1 april 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Concept agenda

1.       Opening

2.       Installatie van raadslid Stef Leliveld

3.       Vaststellen agenda

4.       Beëdiging fractieassistenten

5.       Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

6.       Vaststellen verslag

7.       Ingekomen stukken

8.       Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Discussiestukken

9.       Raadsvoorstel Rapport rekenkamer Wet Maatschappelijke Ondersteuning

10.   Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2010

11.   Raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering 2010

12.   Rekenkamerbrief Quickscan organisatiestructuur

13.   Raadsvoorstel Werkgeverscommissie griffie

14.   Raadsvoorstel Toetreding Holland Rijnland

15.   Raadsvoorstel Raadsprogramma en procesbegeleider

Overig

16. Vragen-half-uur

17. Mededelingen van het college

18. Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u de stukken van de vergadering. Daarnaast ligt bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Top