Uitgangspunten begroting in raad van 9 juli

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

Op 2 juli 2015 behandelde de gemeenteraad diverse financiële stukken. Op de agenda stond ook 'uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019'. Dit agendapunt is niet behandeld vanwege tijdgebrek en komt nu op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015.

In deze uitgangspunten staan de hoofdlijnen van beleid voor de komende jaren en deze worden gebruikt voor het opstellen van de begroting 2016.

Top