Uit de raad van 27 september

Dit item is verlopen op 18-10-2007.

De raad heeft besloten de accountantsopdracht voor de controle van de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 te verstrekken aan Ernst & Young Accountants. De raad is tot deze beslissing gekomen op basis het door de raad vastgestelde programma van eisen, de beoordeling van diverse offertes en het advies van de beoordelingscommissie.

Top