Tweede tussentijdse rapportage 2009 is vastgesteld

Dit item is verlopen op 24-11-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 12 november 2009 de tweede tussentijdse rapportage 2009 vastgesteld. Bij de behandeling daarvan is 1 wijzigingsvoorstel aangenomen en zijn 3 verzoeken aan het college (moties) aangenomen.

Het aangenomen amendement (wijzigingsvoorstel) in het kort:

  • Besluit de post onvoorzien (€ 110.000) niet af te ramen.

De aangenomen moties (verzoeken) in het kort:

  • voor het einde van 2009 de schoolroutes (Buytewech) veiliger te maken.
  • € 100.000 in een bestemmingsreserve te storten om het gebruik van duurzame en innovatie technieken in Nieuwkoop te bevorderen.
  • zo spoedig mogelijk inwoners, bedrijven en instellingen en anderen te informeren over de sluiting van loketten, de opening van het klantcontactcentrum en de gevolgen daarvan.

Meer informatie

Alle verzoeken en het wijzigingsvoorstel van de raad zijn via de agenda van de raad op 12-11-2009 op de website terug te vinden. Klik hier om direct naar de moties te gaan. Op de site is ook de raadsvergadering terug te luisteren (volgende week is het zelfs per persoon of per agenda terug te luisteren). Klik hier om naar de geluidsopnamen te gaan.

Top