Twee oriënterende bijeenkomsten op 27 augustus 2015

Dit item is verlopen op 04-12-2015.

'Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, themaavonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Op donderdagavond 27 augustus 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen zijn er twee bijeenkomsten.

‘Tom in de buurt’

In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen zij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. Omdat ze het graag eenvoudig houden, hebben ze het samenwerkingsverband een persoonlijke naam gegeven: Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom helpt een handje. Maar Tom betekent meer. De individuele letters staan voor hun kernwaarden: Talent. Ondersteuning. Meedoen.

Doel: inzicht krijgen hoe het nu en in de toekomst met ondersteuning in Nieuwkoop gaat.

‘Regie op regionale samenwerking’

De rekenkamer van Nieuwkoop heeft het onderzoek ‘Regie op regionale samenwerking’ afgerond. Het onderwerp samenwerking leeft bij de gemeenteraad van Nieuwkoop en veel andere gemeenteraden in Nederland. Gemeenten werken al veel samen en dit zal naar verwachting alleen nog maar toenemen. Veel raadsleden hebben daarbij het gevoel dat ze weinig grip hebben op deze samenwerkingsverbanden.

Doel: de gemeenteraad zicht bieden op samenwerkingsverbanden en de wijze waarop de gemeenteraad deze kan sturen en controleren.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top