Twee meningsvormende raden op 2 april

Dit item is verlopen op 05-04-2009.
De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 2 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden tegelijkertijd.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda meningsvormende raad (deel I in de Commissiekamer) om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Heroverwegingsbesluit planschadeverzoek Oude Nieuwveenseweg 80
 4. Raadsvoorstel Vaststellen Afvalbeleidsplan
 5. Raadsvoorstel Beheerplan Groen
 6. Raadsvoorstel Toetsingskader Schiphol
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige MR
 11. Sluiting

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van de Meningsvormende Raad I te gaan.

 

 

Agenda meningsvormende raad (deel II in de Raadszaal) ook om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Altior voorkeursvariatie
 4. Raadsvoorstel Herziening/herijking belastingstelsel Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 6. Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 84
 7. Raadsvoorstel Exploitatie beheerstichting scholen Buytewech
 8. Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijk brandweer
 9. Raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften
 10. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport aanrijdtijden ambulances
 11. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W
 13. Rondvraag
 14. Geen actielijst
 15. Sluiting

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende van de Meningsvormende Raad II te gaan.

 

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 23 april 2009. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 2 april zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”.

Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

 

Top