Twee extra agendapunten besluitvormende raad 19 juni 16.00 uur

Dit item is verlopen op 20-06-2008.

Er komen twee extra punten op de agenda:

  1. Benoeming leden commissie hoorzitting bestemmingsplannen Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade en Geluidszone Hoekse Aarkade 2008. Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten.
  2. Benoemen voorzitters bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt voor een “poule” van voorzitters te benoemen vanuit de raad voor de oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden.
Top