Transitie jeugd- en jongerenbeleid op 4 oktober

Dit item is verlopen op 08-10-2012.

Het jeugdstelsel is aan vernieuwing toe. Dit nieuwe stelsel moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Dit is een “oriënterende bijeenkomst” van de raad. Dit is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. De bijeenkomst is op donderdag 4 oktober 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Opzet

Aan de hand van enkele korte inleidingen, gedachtevorming met betrokken bestuurders, professionals en beleidsmakers bij jeugd/jongerenzorg van maatschappelijke organisaties en overheden over hoe dit transitiebeleid het beste vorm gegeven kan worden. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308. Klik hier om naar de agenda te gaan.

Top